Faktury proforma powinny być opłacone w ciągu 7 dni od dnia wystawienia.