Po nadaniu dokumentu nie ma możliwości zmiany danych adresatów. Jeśli w danych jest błąd poproś nadawcę o wycofanie dokumentu i jego ponowne nadanie z poprawionymi danymi.