Nie. Dokument podpisany na platformie Autenti jest ważny i nie wymaga drukowania. Tylko w ramach dokumentu elektronicznego istnieje możliwość sprawdzenia jego cech pod kątem jego integralności i autentyczności.