Kiedy któryś z odbiorców nie zgadza się na podpisanie dokumentu, może go odrzucić. W takim wypadku żaden z kolejnych adresatów nie będzie mógł złożyć podpisu.