Karta podpisów jest dodawana jako ostatnia strona do nadawanych dokumentów. Jest to wizualizacja pieczęci i podpisów elektronicznych użytych do podpisania nadanego dokumentu.