Jako nadawca możesz wysłać przypomnienie do odbiorców. Aby to zrobić wejdź w szczegóły nadanego dokumentu i naciśnij Przypomnij, znajdujące się przy odbiorcy.