Tak. Dokument możesz podpisać lub odrzucić. Odrzucenie dokumentu spowoduje, że żadna kolejna osoba nie będzie mogła się podpisać. Informacja o odrzuceniu dokumentu będzie zapisana na Karcie podpisów. Odrzucając dokument musisz podać komentarz w którym zawrzesz powód odrzucenia.