Proces podpisywania różni się w zależności od metody weryfikacji wybranej przez nadawcę. 


W przypadku weryfikacji adresem e-mail: 

 1. Wejdź do dokumentu 
 2. Zaznacz wymagane zgody 
 3. Kliknij Podpisz 


W przypadku weryfikacji adresem e-mail i kodem SMS: 

 1. Wejdź do dokumentu 
 2. Zaznacz zgody i kliknij Dalej 
 3. Podaj kod SMS 
 4. Kliknij Podpisz 


W przypadku podpisu kwalifikowanego (działa tylko z SimplySign): 

 1. Wejdź do dokumentu 
 2. Wybierz SimplySign i kliknij Dalej 
 3. Zaloguj się do konta SimplySign podając e-mail i token z aplikacji Certum 
 4. Wybierz certyfikat i podaj kod PIN 
 5. Podpisz dokument


Podpisywanie dokumentu przy użyciu SimplySign: