Usunięcie konta oznacza usunięcie wszystkich roboczych, wysłanych i podpisanych dokumentów. Kasacja konta użytkownika to operacja nieodwracalna.