Usunięcie konta wiąże się z usunięciem wszystkich roboczych, wysłanych, podpisanych dokumentów na usuwanym koncie. Usunięcie konta użytkownika to operacja nieodwracalna.