Aby usunąć swoje konto: 


  1. Zaloguj się na swoje konto w Autenti 
  2. Wejdź do sekcji Moje konto i zakładki Ustawienia konta 
  3. Kliknij przycisk Usuń konto w Autenti 
  4. Podaj hasło do swojego konta, aby potwierdzić usunięcie i kliknij Usuń 


Uwaga! Usunięcie konta wiąże się również z usunięciem wszystkich roboczych, wysłanych, podpisanych dokumentów na usuwanym koncie. Usunięcie konta użytkownika to operacja nieodwracalna.