Użytkowników z konta firmowego może usunąć Superadmin lub Admin. Aby usunąć użytkownika z konta firmowego jako Superadmin lub Admin: 


  1. Zaloguj się na swoje konto 
  2. Przejdź do sekcji Moje konto i zakładki Użytkownicy 
  3. Kliknij znak ··· koło użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij Usuń użytkownika 
  4. Podaj hasło do swojego konta, aby potwierdzić usunięcie i ponownie kliknij Usuń użytkownika 


Uwaga! Usunięcie użytkownika wiąże się również z usunięciem wszystkich roboczych, wysłanych, podpisanych dokumentów usuwanego użytkownika. Usunięcie konta użytkownika to operacja nieodwracalna. Admin nie może usunąć Superadmina.