Każdy użytkownik może edytować swoje dane osobowe. Nie ma możliwości edycji adresu e-mail. Każdy Admin i Superadmin może edytować swoje dane osobowe jak i dane innych użytkowników konta firmowego. Każdy Superadmin i Admin może edytować dane firmy na koncie.