Poniższa tabela przedstawia uprawnienia poszczególnych ról użytkowników:Superadmin

Admin

User

Zarządzanie użytkownikami w ramach organizacji:

Dodawanie wszystkich typów użytkowników

Dodawanie użytkownika o typie konta: USER

Edycja danych wszystkich typów użytkowników

Edycja danych użytkowników o typie konta: USER

Usunięcie każdego z typów użytkowników

Usunięcie użytkowników o typie konta: USER

Resetowanie hasła wszystkim typom użytkowników

Resetowanie hasła użytkownikom o typie konta: USER

Podgląd innych użytkowników należących do organizacji

Zarządzanie organizacją:

Edycja danych organizacji

Usunięcie konta organizacji

Generowanie faktury proforma dla wybranych użytkowników

Podgląd danych organizacji

Zarządzanie swoimi ustawieniami konta:

Edycja danych swojego konta

Zmiana hasła

Zmiana języka aplikacji

Usunięcie swojego konta w Autenti

Dokumenty:

Wysyłanie dokumentów

Podgląd statusu wysłanych przez siebie dokumentów

Wysyłanie dokumentów na bazie szablonów

Operacje na dokumentach

Korzystanie z sprytnych filtrów

Sprawdzenie przez cyfrowy weryfikator czy dokument podpisano w Autenti