Dodać  użytkowników do konta firmowego mogą Superadmin oraz Admin. Aby dodać użytkowników do konta firmowego jako Superadmin lub Admin: 


  1. Zaloguj się na swoje konto 
  2. Przejdź do sekcji Moje konto i zakładki Użytkownicy
  3. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika w prawym górnym rogu, nad listą użytkowników konta firmowego 
  4. Wypełnij formularz podając dane użytkownika i kliknij Zapisz
  5. Na liście pojawi się nowy użytkownik 


Do nowo dodanego użytkownika zostało wysłane zaproszenie z linkiem aktywacyjnym. Dopiero po aktywacji, nowy użytkownik będzie mógł zalogować się do konta firmowego w Autenti.