Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli przetwarza się dane w celu podjęcia działań w celu wykonania umowy albo (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy.