Jeśli nadajesz dokument do osoby fizycznej potrzebujesz co najmniej adresu e-mail, imienia i nazwiska. Jeśli nadajesz dokument do reprezentanta firmy potrzebujesz jeszcze nazwę firmy, jej numer NIP i nazwę stanowiska tej osoby. W przypadku wykorzystania jednorazowego kodu SMS przez nadawcę, potrzebujesz również jego numeru telefonu.