Możesz dodać dowolną liczbę adresatów do dokumentu.