Z książki adresowej możesz skorzystać nadając do podpisu dokument stworzonu z szablonu. W ramach szablonu w dokumencie możesz dodać dane w grupach i polach uzupełnionych z książki adresowej. Po wypełnieniu danych w dokumencie, przejdź do listy odbiorców i tam wskaż odbiorcę na podstawie danych użytych w szablonie lub dodaj odbiorcę z książki adresowej. 

W ramach nadawania dokumentu, gdzie plik dodawany jest ręcznie, wybierz na popupie służącym do dodania odbiorców opcję "Wybierz z książki adresowej" i zaznacz check-box przy kontaktach które mają stać się odbiorcami dokumentu.