Z książki adresowej możesz skorzystać nadając do podpisu dokument stworzonu z szablonu. W dokumencie możesz dodać dane w grupach i polach uzupełnionych z książki adresowej. Po wypełnieniu danych w dokumencie, przejdź do listy odbiorców i tam wskaż odbiorcę na podstawie danych użytych w szablonie lub dodaj odbiorcę z książki adresowej.