Z książki adresowej możesz skorzystać nadając dokument który już istnieje lub stworzony z szablonu. Dane w grupach i polach zaciągasz z książki adresowej. Po wypełnieniu danych przejdź do listy odbiorców użytych w szablonie lub dodaj odbiorcę z książki adresowej. Gdy plik dodajesz ręcznie, kliknij "Wybierz z książki adresowej" i zaznacz check-box przy kontaktach, które mają stać się odbiorcami dokumentu. Domyślnie odbiorca zostaje dodany jako osoba fizyczna jeśli chcesz by podpisał się jako reprezentant organmizacji przejdź do edycji odbiorcy