Odbiorcy mogą podpisać lub odrzucić dokument. Odrzucenie wiąże się z zakończeniem procesowania dokumentu. Możesz również dodać adresatów, którzy nie mogą podpisać dokumentu, ale mają dostęp do jego treści i obserwują cały proces podpisywania. Wtedy podczas dodawania odbiorców zaznacz opcję "Czego oczekujesz od odbiorcy? Zapoznania się z dokumentem". Wszyscy odbiorcy po zakończeniu cyklu podpisywania otrzymają podpisany dokument e-mailem.