Po wysłaniu dokumentu nie ma możliwości dodania, usunięcia czy zmiany danych osób podpisujących. Jeśli popełniłeś błąd podczas nadawania dokumentu, możesz go wycofać.