Po dodaniu wszystkich adresatów dokumentu możesz sam ustalić kolejność składania podpisów. Na liście adresatów przeciągnij osoby na odpowiednie miejsce. Ustalenie kolejności dotyczy tylko podpisujących. Osoby, które mają zapoznać się z dokumentem,  otrzymują go razem z pierwszym podpisującym.