Możesz zmienić ich kolejność przeciągając każdy na właściwe miejsce. Pliki są również ponumerowane. Cyfry wskazują kolejność ich połączenia.