Możesz dodać dowolną liczbę plików do podpisu, o ile ich łączny rozmiar nie przekracza 20MB. Wszystkie dodane pliki zostaną połączone w jeden w takiej kolejności, w jakiej zostały dodane.