Zakończenie procesu podpisywania dokumentu:

  1. Do każdego dokumentu, podpisywanego na platformie Autenti, dodajemy kartę podpisów, która wizualizuje przebieg procesu podpisywania, informacje o podpisujących i sposobach ich weryfikacji. 
  2. Do każdego dokumentu podpisywanego na platformie Autenti dodajemy kartę podpisów, która jest wizualizacją przebiegu procesu podpisywania, zawierającą informacje o podpisujących oraz wykorzystanych przez nich sposobach weryfikacji i uwierzytelnienia.
  3. Każda karta Podpisów rozpoczyna się oraz kończy, pieczęcią Autenti zabezpieczającą integralność treści dokumentu. Dzięki temu nie ma możliwości zmienienia treści dokumentu. 
  4. Widok karty podpisów, kiedy jedna ze stron jeszcze nie podpisała dokumentu lub go odrzuciła:

  5. Karta podpisów dla dokumentu podpisanego przez wszystkie strony, przedstawia pieczęć otwierającą, wizualizację wszystkich podpisów adresatów oraz dodatkowo pieczęć zamykającą. Pieczęć zamykająca jest to potwierdzenie ze strony Autenti, że po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów, nic w dokumencie już się nie zmieni.