Aby podpisać dokument jako nadawca:

  1. Po nadaniu dokumentu do podpisania, wejdź na listę dokumentów oraz zaznacz nadany przez siebie dokument.
  2. Następnie kliknij zielony przycisk "Podpisz".
  3. Po otwarciu okna podpisywania, zaznacz oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem i kliknij przycisk “Podpisz”.
  4. W przypadku gdy nadawca dokumentu wymaga podania kodu SMS, zamiast przycisku “Podpisz” będzie widoczny przycisk “Rozpocznij podpisywanie”. Po jego wciśnięciu, na numer odbiorcy dokumentu (podany w trakcie nadawania), zostanie wysłany jednorazowy kod SMS. Wpisz otrzymany kod w odpowiednim polu i kliknij przycisk “Podpisz dokument”.
  5. W przypadku gdy nadawca oczekuje od Ciebie złożenia podpisu kwalifikowanego, w oknie podpisywania, należy wybrać dostawcę Twojego certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (obecnie wspieramy podpis SimplySign firmy Asseco).
  6. Kliknij przycisk “Dalej” i zaloguj się do swojego konta SimplySign. W następnym kroku wybierz certyfikat, którego chcesz użyć do podpisania dokumentu, podaj swój PIN i kliknij  “Podpisz dokument”.

  7. Poczekaj aż proces podpisywania się zakończy.
  8. Dokument został podpisany. 
  9. Do czasu złożenia podpisów przez wszystkich pozostałych adresatów, dokument będzie widoczny w folderze “Oczekujące na innych”. Kiedy wszyscy uprawnieni złożą podpisy pod dokumentem, będzie on widoczny w folderze “Zakończone”.

  10. Dokument został podpisany przez wszystkich.