Aby nadać pojedynczy dokument do podpisu:

 1. Zaloguj się na swoje konto Autenti.
 2. Po zalogowaniu będziesz przekierowany na listę dokumentów.
 3. Kliknij w przycisk "Utwórz nowy dokument” w lewym górnym rogu.
 4. Zostaniesz przekierowany do panelu tworzenia i wysyłki dokumentu, gdzie określasz co chcesz wysłać i do kogo.
 5. W pierwszym polu należy dodać co najmniej jeden plik, który zostanie załączony do dokumentu. Możesz to zrobić poprzez przeciągnięcie pliku lub wybierając odpowiedni plik z dysku.
 6. Obecnie obsługiwany format plików to PDF, DOC, DOCX, ODS, ODT, XLS, XLSX.
 7. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku jaki możesz załączyć, to 10 MB (10240KB)
 8. Maksymalny rozmiar wszystkich załączonych plików nie może przekroczyć 50 MB (51200 KB)
 9. Jeśli załączysz więcej niż jeden plik, możesz zdecydować w jakiej kolejności poszczególne elementy zostaną połączone w jeden dokument.
 10. Nie obsługujemy plików PDF, które już zostały podpisane elektronicznie, są zabezpieczone hasłem lub są tzw. aktywnymi formularzami.
 11. Dalej należy wprowadzić nazwę dokumentu. Nazwa dokumentu będzie później widoczna w mailu oraz na liście dokumentów.
 12. Możesz też wysłać do odbiorców dokumentu wiadomość. Zostanie ona zamieszczona w e-mailu, z linkiem do podpisania dokumentu.Aby dodać odbiorców dokumentu:

 1. W pierwszym kroku należy podać adres e-mail i kliknąć “Dodaj odbiorcę”
 2. Następnie należy podać pozostałe dane tej osoby - imię i nazwisko, a jeżeli reprezentuje firmę, to również jej nazwę i NIP.
 3. Dokument może być nadany do odbiorcy w celu tylko wglądu lub w celu podpisania: 
  • Nadanie do wglądu oznacza, że adresat może zapoznać się z treścią dokumentu, ma podgląd w proces podpisywania, natomiast nie może podjąć żadnej decyzji związanej z dokumentem. 
  • Nadając dokument do podpisu, możemy określić sposób weryfikacji podpisującego - czy to przez adres e-mail (e-Podpis Autenti), czy z dodatkową weryfikacją SMS (wtedy wymagany jest również numer telefonu adresata zarejestrowany w Polsce).
  • Możesz również zażądać od adresata złożenia podpisu kwalifikowanego pod dokumentem. Jest on wymagany w przypadku niektórych typów umów, dla zachowania formy pisemnej (kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym).
 4. Dane podane w poniższych polach, zostaną zamieszczone na podpisanym dokumencie. Odbiorca dokumentu nie może ich zmienić, podczas podpisywania dokumentu, więc upewnij się, że są prawidłowe.
 5. Po uzupełnieniu danych adresata, zostanie on dodany do listy odbiorców. Są tutaj również Twoje dane, jako odbiorcy. Możesz je edytować, klikając w ikonę koła zębatego. 
 6. Jeśli wszystko jest gotowe kliknij “Wyślij dokument”.
 7. Dokument zostanie wysłany do wszystkich wskazanych na liście odbiorców. Możesz teraz przejść do podpisywania dokumentów.