Aby nadać pojedynczy dokument do podpisu:

 1. Zaloguj się na swoje konto Autenti.
 2. Po zalogowaniu będziesz przekierowany na listę dokumentów.
 3. Kliknij w przycisk "Utwórz nowy dokument” w lewym górnym rogu.
 4. Zostaniesz przekierowany do panelu tworzenia i wysyłki dokumentu, gdzie określasz co chcesz wysłać i do kogo.
 5. W pierwszym polu należy dodać co najmniej jeden plik, który zostanie załączony do dokumentu. Możesz to zrobić poprzez przeciągnięcie pliku lub wybierając odpowiedni plik z dysku.
 6. Obecnie obsługiwany format plików to PDF, DOC, DOCX, ODS, ODT, XLS, XLSX.
 7. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 10 MB (10240KB).
 8. Maksymalny rozmiar wszystkich załączonych plików nie może przekroczyć 20 MB.
 9. Jeśli załączysz więcej niż jeden plik, możesz zdecydować w jakiej kolejności poszczególne elementy zostaną połączone w jeden dokument.
 10. Nie obsługujemy plików PDF, które już zostały podpisane elektronicznie, są zabezpieczone hasłem lub są tzw. aktywnymi formularzami.
 11. Dalej należy wprowadzić nazwę dokumentu. Nazwa dokumentu będzie później widoczna w mailu oraz na liście dokumentów.
 12. Możesz też wysłać do odbiorców dokumentu wiadomość. Zostanie ona zamieszczona w e-mailu z linkiem do podpisania dokumentu.Aby dodać odbiorców dokumentu:

 1. W pierwszym kroku sprawdź czy sam chcesz być odbiorcą dokumentu oraz w jakim celu nadajesz do siebie dokument (do podpisu czy do wglądu). Figurujesz jako pierwszy na liście odbiorców dokumentu , ponieważ jesteś jego nadawcą.
 2. Następnie kliknij przycisk "Kolejny odbiorca". Zobaczysz popup, który pozwoli Ci uzupełnić pola dotyczące odbiorców. Możesz to zrobić samodzielnie lub wybrać odbiorcę z dostępnej w książce adresowej listy kontaktów. Jeśli nie masz w książce adresowej żadnych odbiorców, kliknij przycisk "Przejdź do książki adresowej". W nowym oknie otworzy się miejsce, gdzie możesz zarządzać swoimi kontaktami.
 3. Jeśli samodzielnie uzupełniasz dane odbiorcy, wypełnij wszystkie pola obowiązkowe. Podane dane zostaną zamieszczone na podpisanym dokumencie. Odbiorca dokumentu nie może ich zmienić podczas podpisywania dokumentu, więc upewnij się, że są prawidłowe. Odbiorcę możesz dodać do swoich kontaktów jeśli zaznaczysz check-box "Dodaj odbiorcę do książki adresowej".
 4. Dokument może być nadany do odbiorcy tylko do wglądu lub do podpisania: 
  • Nadanie do wglądu oznacza, że adresat może zapoznać się z treścią dokumentu, ma podgląd w proces podpisywania, natomiast nie może podjąć żadnej decyzji związanej z dokumentem. 
  • Nadając dokument do podpisu, możemy określić sposób weryfikacji podpisującego - czy to przez adres e-mail (e-Podpis Autenti), czy z dodatkową weryfikacją SMS (wtedy wymagany jest numer telefonu adresata zarejestrowany w Polsce).
  • Możesz również zażądać od adresata złożenia podpisu kwalifikowanego pod dokumentem. Jest on wymagany w przypadku niektórych typów umów, dla zachowania formy pisemnej (kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym).
 5. W przypadku, gdy korzystasz z uzupełnionej książki adresowej, możesz dodać jednego lub wielu odbiorców poprzez zaznaczenie przy nich check-box oraz potwierdzenie decyzji przez kliknięcie przycisku "Dodaj odbiorcę". Wybrane przez Ciebie kontakty pojawią się na liście odbiorców. Pamiętaj o sprawdzeniu danych odbiorcy oraz co dany odbiorca ma zrobić z dokumentem, np: poprzez użycie przycisku "Edytuj". 
 6. Każdego z dodanych odbiorców możesz również usunąć z listy odbiorców dokumentu - takie usunięcie nie wiąże się z usunięciem kontaktu z książki adresowej.
 7. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij “Wyślij dokument”.
 8. Dokument zostanie wysłany do wszystkich wskazanych na liście odbiorców. Możesz teraz przejść do podpisywania dokumentów.