Tak. Użytkownik, który odbierze dokument do podpisania w Autenti po raz pierwszy, nie musi mieć założonego konta na platformie, aby go podpisać. Dokument kierowany jest na adres email odbiorcy, który ma dostęp do specjalnej strony zawierającej treść dokumentu oraz pełne dane adresata. Jeśli nadawca nie skorzysta z opcji żądania dodatkowej autoryzacji, zaproszenie do podpisania dokumentu widoczne będzie na ekranie urządzenia bez konieczności logowania się.