Firmy - przedstawiciele dowolnej wielkości organizacji, w tym najczęściej członkowie zarządu, reprezentanci działów handlowych, zakupów, prawnych, finansowych i personalnych. W ramach wewnętrznego obiegu, dokumenty firmowe podpisują także dowolni pracownicy wybranej organizacji lub jej departamentu.


Z Autenti bardzo często korzystają również konsumenci. Do celów prywatnych, w szczególności do akceptacji umów oferowanych przez przedsiębiorców.