Jeśli posiadasz konto Superadmina i chcesz zmienić konto na Pro zaloguj się do Autenti, rozwiń prawe menu i wybierz “Moje konto”.

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę “Użytkownicy”. System wyświetli listę użytkowników w ramach Twojej firmy. Istnieją trzy sposoby na zmianę typów kont użytkowników na Pro.

  • Na liście Użytkowników rozwiń menu znajdujące się pod trzema kropkami przy każdym Użytkowniku konta. Następnie kliknij  “Generuj fakturę proforma” - opcja ta pozwala szybko i łatwo wygenerować fakturę proforma dla wskazanego Użytkownika.

  • Jeśli chcesz opłacić konto dla większej liczby Użytkowników w ramach konta firmowego, na liście Użytkowników zaznacz tych, dla których chcesz zmienić konto z Free na Pro. Następnie kliknij “Generuj fakturę proforma”.  Ten wariant pozwala na wygenerowanie faktury proforma dla wielu Użytkowników Twojego konta jednocześnie.

  • Wejdź w szczegóły konkretnego Użytkownika i kliknij “Generuj fakturę proforma” - opcja ta pozwala wygenerować fakturę proforma dla pojedynczego Użytkownika.